Happy New Year

Một năm đầy biến động, 2020 tôi đã làm được và nhận được những gì? Sau hơn 365 ngày: Học hành thì trải qua 2 kỳ tại FAI và đọc được thêm vài chục quyển sách kinh doanh, kinh nghiệm sống các loại thấy ok Công việc thì mới khởi n...